Baza wiedzy

Rodzaje stropów

Szalunek stropu

Strop to niezwykle istotny element konstrukcji. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest i jakie funkcje pełni strop oraz przedstawiamy niektóre rodzaje stropów.

Czym jest strop i jakie funkcje pełni?

Strop to element konstrukcyjny budynku, który oddziela od siebie poszczególne kondygnacje. Jego dolna część to sufit pomieszczenia znajdującego się pod nim, górna – to podłoga pomieszczenia nad nim.

Jednym z zadań stropu jest więc stwarzanie stabilnego podłoża. Inne to izolacja dźwiękowa i cieplna czy ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, ale najważniejszą jego funkcją jest przenoszenie obciążeń na elementy nośne, czyli słupy i ściany. To dzięki niemu obciążenia, które oddziałują na budynek, są odpowiednio rozłożone, a cała konstrukcja ma odpowiednią stabilność. Strop musi więc być wytrzymały, sztywny i stanowić dobrą izolację.

Dobór odpowiedniego typu stropu jest uzależniony od rodzaju budynku, ale też innych czynników, takich jak sposób deskowania, zbrojenie czy wymogi transportowe.

Rodzaje stropów

Stropy rozróżnia się ze względu na m.in. rodzaj użytego materiału, rodzaj konstrukcji stropu oraz przeznaczenie. Poniżej prezentujemy niektóre typy stropów w każdej z tych kategorii.

Poniższa lista jest długa, jak więc wybrać odpowiedni strop, na przykład do domu jednorodzinnego? Taką decyzję, podobnie jak w przypadku doboru odpowiedniej sklejki szalunkowej, powinien podjąć fachowiec.

Stropy – rodzaje ze względu na użyty materiał

 • stropy drewniane;
 • stropy żelbetowe;
 • stropy ceramiczno-żelbetowe;
 • stropy szklano-żelbetowe;
 • stropy stalowe;
 • stropy stalowo-ceramiczne;
 • stropy stalowo-metalowe;
 • stropy stalowo-betonowe;
 • stropy z gazobetonu.

Kiedyś bardzo popularne były tanie i lekkie stropy drewniane, które jednak mają wady – znacznie się odkształcają, są łatwopalne i mają słabą izolację akustyczną. Obecnie w każdym rodzaju budownictwa najczęściej stosuje się stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe.

Typy stropów ze względu na rodzaj konstrukcji

 • stropy belkowe – elementem nośnym są ułożone równolegle belki (drewniane, stalowe lub żelbetowe), na których umieszczono wypełnienia i warstwy podłogowe z elementów drewnianych, betonowych lub ceramicznych;
 • stropy płytowe – elementem nośnym jest płyta żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna, opierana bezpośrednio na ścianach;
 • stropy płytowo-żebrowe – elementami nośnymi są płyty, które opierają się na lekkich belkach, czyli żebrach (lub na tzw. ruszcie z żeber);
 • stropy gęstożebrowe – elementami nośnymi są lekkie belki – żebra – oparte na ścianach lub podporach, przestrzeń między nimi jest wypełniona pustakami, a całość zalana mieszanką betonową. Istnieją różne rodzaje stropów gęstożebrowych, różniące się od siebie materiałem pustaków i belek oraz kształtem pustaków (wyróżnia się m.in. stropy Fert, Ceram, Teriva, Akermana).

Często stosowanym rozwiązaniem są stropy płytowe żelbetowe monolityczne, które są w całości wykonywane na budowie. Szaluje się całą powierzchnię przeznaczoną na strop, w szalunku układa pręty zbrojeniowe i rozdzielcze (stabilizujące zbrojenie), a następnie wypełnia się konstrukcję mieszanką betonową o odpowiedniej konsystencji. Po związaniu betonu otrzymuje się monolityczną płytę żelbetową, której zaletami są duża sztywność i przenoszenie dużych obciążeń.

Z kolei w przypadku domów jednorodzinnych często stosowane są stropy gęstożebrowe, ponieważ nie wiążą się z koniecznością użycia ciężkiego sprzętu i są łatwe w montażu. Nie stanowią jednak dobrego rozwiązania, jeśli konieczna jest wysoka izolacyjność akustyczna – w takich sytuacjach znacznie lepiej sprawdzają się stropy płytowe monolityczne.

Rodzaje stropów ze względu na przeznaczenie

 • stropy międzykondygnacyjne;
 • stropy nad podziemiami;
 • stropy poddasza;
 • stropodachy.

Powyższe listy nie uwzględniają wszystkich rodzajów stropów – jest ich bardzo dużo, co wynika z poszukiwań najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych. Do każdego budynku rodzaj stropu powinien być dobierany indywidualnie.