Prawo budowlane

Odmowa pozwolenia na budowę – co dalej?

Plac budowy

Odmowa wydania pozwolenia na budowę to przykra sytuacja, jednak nie musi ona oznaczać zakończenia planów związanych z budową. Od decyzji administracyjnej można się odwołać. Kiedy – i jak – należy to zrobić?

Odmowa wydania pozwolenia na budowę – co zrobić?

Decyzja administracyjna o odmowie pozwolenie na budowę nie ma charakteru uznaniowego – jeśli wszystkie wymagania określone w prawie budowlanym są spełnione, organ administracyjny nie może wydać decyzji odmownej. Mimo to nie wolno rozpoczynać prac budowlanych, dopóki nie otrzyma się pozwolenia – każde działanie, w tym również wykopanie fundamentów czy postawienie szalunków, będzie w tym wypadku samowolą budowlaną.

Odmowa wydania pozwolenia na budowę nie jest sytuacją tak rzadką, jak można byłoby przypuszczać. Warto wiedzieć, że można złożyć do niej odwołanie. Jak to zrobić? Informacje na ten temat powinny znajdować się na końcu dokumentu o odmowie, ponieważ każda decyzja administracyjna zawiera pouczenie co do możliwości jej zaskarżenia wraz z wszystkimi istotnymi informacjami. Poniżej prezentujemy jednak krótki poradnik na ten temat.

Odmowa pozwolenia na budowę – odwołanie

Odwołanie w sprawie odmowy pozwolenia na budowę należy złożyć w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli nie dotrzymasz terminu, odwołanie w ogóle nie będzie rozpatrywane, dlatego najlepiej złożyć jak najszybciej.

Odwołanie składamy do organu, który wydał odmowę pozwolenia na budowę. Za jego pośrednictwem trafi ono do wojewody, tj., do organu wyższego stopnia. Pierwszy z nich ma 7 dni na przekazanie odwołania do wyższej instancji, a wojewoda – miesiąc na rozpatrzenie sprawy.

W odwołaniu musi znaleźć się informacja o tym, z jakimi ustaleniami i rozstrzygnięciami organu wydającego decyzję o odmowie nie zgadzamy wraz z wyjaśnieniem powodów. Warto dokładnie zapoznać się z argumentacją urzędu i przygotować mocne kontrargumenty. Zdarza się, że organ administracyjny nie ma racji i dobrze dobrane argumenty są w stanie to wykazać.