Porady budowlane

Szalowanie balkonu

Szalowanie balkonu

Szalowanie to bardzo ważny etap budowy balkonu. Jak powinno przebiegać? Jakich zasad koniecznie musi przestrzegać wykonawca?

Szalowanie balkonu – krok po kroku

Budowa – w tym szalowanie – balkonu to proces składający się z kilku etapów:

  • wykonanie tarcz: ten krok dotyczy tylko szalunków wykonywanych z desek, które należy zbić ze sobą tak, by utworzyły tarcze utrzymujące mieszance właściwy kształt. Zastosowanie gotowych systemów szalunkowych pozwala go uniknąć, znacznie skracając prace;
  • właściwe szalowanie: polega na rozmieszczeniu poszczególnych elementów szalunku tak, by tworzył formę dla wylewanego betonu;
  • wykonanie zbrojenia ze stalowych prętów, które zapobiegnie pękaniu betonu i zwiększy odporność całej konstrukcji na ściskanie;
  • betonowanie: bardzo ważną kwestią jest to, by beton wypełniał całą przestrzeń stworzoną przez szalunek;
  • usunięcie szalunku: jest możliwe, gdy mieszanka betonowa osiągnie 70 procent swojej ostatecznej wytrzymałości. W zależności od warunków czas ten może wahać się od dwóch (latem) do nawet sześciu (zimą) tygodni.

Jak szalować balkon? Najważniejsze zasady

To, czy szalunki będą wykonane poprawnie, w ogromnej mierze rzutuje na trwałość balkonów oraz ich bezpieczeństwo. Poza tym, tak jak w przypadku wszystkich innych prac na wysokościach, szalowanie związane jest z pewnym ryzykiem dla robotników. By uniknąć obu zagrożeń, wykonawca powinien zastosować się do zasad określających to, jak szalować balkon. Zostały one opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i można podzielić je na trzy grupy dotyczące:

  • przygotowania prac: przygotowania konstrukcji wsporczej dla szalunku, sprawdzenia wszystkich elementów systemu pod kątem uszkodzeń, zabezpieczenia pracowników oraz zapewnienia bezproblemowej komunikacji;
  • montażu szalunku: przygotowania sprzętu, wygrodzenia strefy znajdującej się bezpośrednio od wykonywanym szalunkiem i uporządkowania miejsca pracy, zapewnienie stabilności konstrukcji oraz zasad bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu. Wytyczne mówią też o zakazie kontynuowania prac podczas burzy, wichury, oblodzenia czy gradobicia;
  • odbioru szalunku przez kierownika budowy lub robót.